Euro Bistro

Saving the world, one room at a time

Tag: Thai Street Food

อาหารริมทางกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

อาหารริมทาง หรือที่เรียกกันว่าสตรีทฟู้ด (Street Food) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศไทยในเวทีโลก โดยปี 2016 สตรีทฟู้ดไทยถูกจัดอันดับให้เป็นสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุด อันดับที่ 23 ของโลก จากสำนักข่าว CNN เอกลักษณ์ของสตรีทฟู้ดไทยนั้นคือเรื่องของอาหารที่หลากหลาย รสชาติดี เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถหารับประทานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาที่ย่อมเยา อาหารไทยถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา สตรีทฟู้ดถือว่าเป็นตัวสะท้อนวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นไปในรูปแบบง่ายๆ มีของคาวหวานมากมายหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเมนู แม่ค้าริมทางมักจะยิ้มแย้มและเป็นมิตร สร้างเสน่ห์ที่แตกต่างจากสตรีทฟู้ดอื่นๆ ซึ่งนอกจากสตรีทฟู้ดจะมีเสน่ห์ดึงดูนักท่องเที่ยว และทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่นกัน จากการสำรวจของ Euromonitor International บริษัทผู้วิจัยตลาดอาหารโลก ได้ประเมินว่าในปี 2017 สตรีทฟู้ดของไทยนั้นขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้มากถึงสองแสนกว่าล้านบาท การเติบโตของสตรีทฟู้ดไทยนี้ จึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายยกระดับสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ มีการเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้า การสร้างมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวก็สามารถรับประทานสตรีทฟู้ดได้อย่างถูกสุขลักษณะ นอกจากนั้นร้านค้าริมทางต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินรับรองคุณภาพในบริเวณพื้นที่ย่านนักท่องเที่ยวสูง อาทิ ถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช มาตรการเหล่านี้ถือได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดไทยให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และยังได้มาตรฐานมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากสตรีทฟู้ดแต่เดิมของไทยนั้นไม่เป็นระเบียบ และถูกมองว่าไม่สะอาดปลอดภัย เบียดเบียนทางเท้าเพราะขึ้นมาค้าขายบนฟุตบาท…