Euro Bistro

Saving the world, one room at a time

Tag: ของเล่นเสริมทักษะ

5 ประโยชน์ของของเล่นเสริมทักษะ

หากเอ่ยถึงสิ่งที่อยู่คู่กับวัยเด็ก ร้อยทั้งร้อยคงหนีไม่พ้นของเล่นเสริมทักษะอย่างแน่นอน ของเล่นที่ดีจะต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายลูกน้อย ราคาไม่สูงเกินไป เปี่ยมด้วยคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งจากวัสดุที่นำมาผลิตของเล่นเด็ก หรือสีที่ใช้เคลือบของเล่นเสริมทักษะ ซึ่งประโยชน์ของของเล่นเสริมสร้างทักษะนั้นมีดังต่อไปนี้  1.ช่วยให้ลูกน้อยอารมณ์ดี  การเล่นของเล่นจะทำให้ลูกน้อยเพลิดเพลิน รู้สึกเบิกบานและแจ่มใส โลกใบเล็กๆ ของเด็กๆ นั้นมีสิ่งที่จะทำให้พวกเขามีความสุขได้ไม่กี่อย่าง หนึ่งในนั้นก็คือของเล่น ประการสำคัญที่สุดในการเล่นของเล่นคือพ่อแม่จะต้องคอยดูแลและแนะนำให้พวกเขารู้จักเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในภายหลัง  2.ทำให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน  การแบ่งปัน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมยุคใหม่ถือเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เนื่องด้วยสภาพสังคมที่บีบคั้นทำให้คนยุคนี้เห็นแต่ประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งการสอนให้เด็กๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นไม่ยากเลยทีเดียว เพียงปล่อยให้เด็กๆ ได้เล่นกับเพื่อนของเขา และแบ่งปันของเล่นที่เขามีให้คนอื่นๆ ได้เล่น  3.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อ  กล้ามเนื้อก็เหมือนกับอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวัน เพื่อความแข็งแรงและเติบโต ซึ่งการเล่นของเล่นที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อจะทำให้ลูกน้อยของคุณเติบโตอย่างสมวัยและแข็งแรง ยกตัวอย่างของเล่นที่ฝึกการใช้กล้ามเนื้อได้แก่ รถขาไถ ม้าลื่นจำลอง เป็นต้น  4.ฝึกประสาทสัมผัส  ประสาทสัมผัสถือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นับตั้งแต่วัยเด็ก โดยการฝึกประสาทสัมผัสนั้นทำได้แบบง่ายดายแค่เพียงคุณพ่อคุณแม่มองหาของเล่นที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกคิด และพิจารณา อาจเลือกรูปทรงของเล่นเสริมทักษะที่แตกต่างกัน บ้างเป็นทรงกลม บ้างเป็นทรงเหลี่ยม หรือจะเลือกของเล่นผิวขรุขระสลับกับผิวเรียบลื่นก็ได้เช่นกัน  5.ฝึกการรู้จักจินตนาการ  การจินตนาการในวัยเด็กสำคัญต่อสติปัญญาของพวกเขาอย่างยิ่ง ของเล่นที่ดีจะทำให้ลูกน้อยของคุณได้ฝึกคิด จินตนาการ ตั้งข้อสงสัย และนำมาสู่การหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งของเล่นประเภทนี้ได้แก่ ตัวต่อเลโก้ สมุดภาพระบายสี ตุ๊กตามือ ตุ๊กตารูปสัตว์ที่บีบแล้วเปล่งเสียงออกมา…