Euro Bistro

Saving the world, one room at a time

เรื่องของ “ไฟไหม้” ที่กฎหมายให้ความสำคัญ

การเกิดเพลิงไหม้นั้นเป็นอีกหนึ่งในอุบัติเหตุที่มีความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างมาก และ ยังมีความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกมากมายนั้นจึงทำให้กฎหมายนั้นค่อนข้างให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของเพลิงไหม้ ดังนั้นการตรวจมาตรฐานและ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้น ระบบ ดับ เพลิง ใน อาคาร นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาลองดูเรื่องของ “ไฟไหม้” กันดีกว่าว่าทำไมถึงมีความสำคัญ และ จะต้องใส่ใจอะไรขนาดนั้น

ต้นเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้

            เรามาเริ่มด้วยการเกิดเหตุเพลิงไหม้กันก่อนเพราะว่าต้นเหตุผลของการเกิดเพลิงไหม้นั้นมีหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการใช้ไฟฟ้า และ สภาพาอากาศ

  • ไฟฟ้าลัดวงจร : ไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเรียกว่าเป็นสเหตุหลัก ๆ เลยก็ว่าได้ ที่มีโอกาสที่จะเกิเพลิงไหม โดยการเกิดเพลิงไหม้นั้นถ้าหากว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟบริเวณนั้นและมีไฟลุก และ ยังมีการระเบิดของบัลลาสต์ด้วยเช่นกัน  นั้นจึงทำให้กระเด็นและลามไปส่วยอื่นจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยเช่นกัน
  • การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า : อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอย่างมาก  และ แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งในโอกาสที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยเช่นกัน เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นหากว่าใช้งานผิดประเภท หรือ เสียบปลั๊กไฟไว้มากเกินไปนั้นอาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเองก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน
  • อากาศที่ร้อนขึ้น : ปัจจุบันนั้นอากาศของโลกนั้นกำลังร้อนขึ้นอย่างมาก และ ความร้อน เองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน

ทำไมกฎหมายถึงให้ความสำคัญ

            กฎหมายนั้นให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการเกิดเหตุเดพลิงไหม้ นั้นจึงทำให้มีการตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐานของความปลอดภัยในอัคคีภัยภายในอุตสาหกรรม และ บ้านเรือนต่าง ๆ โดยจะต้องมีระบบ ดับ เพลิง ใน อาคาร เพื่อใช้ป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้ หรือ ควบคุมสถาณการณ์ได้

  • บ้านเรือนมักติดกัน : ปัจจุบันนั้นการสร้างบ้านเรือน และ อาคาร นั้นจะมีการสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือ โครงการมากกว่า ซึ่งจะมีการสร้างที่ติดกัน ดังนั้นหากว่ามีเหตุเพลิงไหม้นั้นจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย และ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างมาก
  • อาคารสูง : ปัจจุบันนั้นอาคารสูงนั้นมีมากขึ้นขากในอดีตอย่างมาก และ อาคารสูงมากนั้นจะเริ่มมากกว่า 3 ชั้น ซึ่งหากว่าเกิดเพลิงไหม้นั้นจะส่งความเสียหายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรอบข้าง และ ยังรวมถึงความเสียหายจากที่สูง ที่อาจจะทำอันตรายต่อคนข้างล่างได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ต่อชีวิตด้วยเช่นกัน

ดังนั้นความสำคัญของอุตสาหกรรมนั้นนอกจากในเรื่องของ “การก่อสร้าง” แล้วในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้ภายในอุตสาหกรรม และ โรงงานต่าง ๆ รวมทั้งอาคารพาณิชย์นั้นจะต้องมีระบบ ดับ เพลิง ใน อาคาร ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิง และ รวมทั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ หรือ สริปเกอร์ไว้ภายในอาคารต่าง ๆด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง