Euro Bistro

Saving the world, one room at a time

สีรองพื้นคืออะไร จำเป็นหรือไม่

สีรองพื้น TOA

การจะทำให้สีทาบ้านติดได้ทนนาน โดยไม่เกิดปัญหาในภายหลัง สิ่งที่จำเป็นเลยก็คือการทาสีให้ถูกต้องตคามขั้นตอนทุกอย่าง  และผู้ที่จะทาสีบ้านให้ออกมาสวยงามนั้น จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทาสีที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกสีที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง สีรองพื้น TOA และสีที่ใช้ทาจริง บางท่านที่อยากจะทาสีบ้านด้วยตัวเอง อาจจะงงว่าอะไรคือสีรองพื้น

และมีความจำเป็นหรือไม่ในการทาสีบ้าน เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกัน เผื่อว่าท่านใดอยากจะลงมือทาสีด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ้างช่าง ซึ่งความจริงแล้วขั้นตอนในการทาสีก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อนเกินไป หากเข้าใจเกี่ยวกับสีและวิธีการทำ

สีรองพื้นคืออะไร

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ สีรองพื้นเป็นสีที่ใช้สำหรับทารองหน้าก่อนที่จะทาสีจริง หากท่านเคยสังเกตเวลาที่ช่างทาสีเขาทา ไม่ว่าจะเป็นการทาสีบ้านหรือทาสีเหล็กอะไรก็ตาม ก่อนที่จะทาสีจริง ช่างเขาจะทาสีรองพื้นก่อนเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้น และในส่วนของสีรองพื้นที่เป็นสีทาบ้านนั้น จะแบ่งได้อีก 2 ชนิด ได้แก่

  • สีรองพื้นปูนใหม่ คือสีที่ใช้สำหรับพื้นที่ทำการก่อสร้างใหม่ โดยก่อนที่จะทาสีรองพื้นได้ ต้องให้ผนังแห้งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 วันก่อน จึงจะทาสีรองพื้น
  • สีรองพื้นปูนเก่า เป็นสีที่ใช้สำหรับทารองพื้นปูนเก่า คือใช้กับผนังที่เคยผ่านการทาสีมาก่อนหน้าแล้ว แต่ก่อนที่จะทา สีรองพื้น TOA ลงบนพื้นปูนเก่าได้ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อน มิฉะนั้นจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

เหตุผลที่ต้องใช้สีรองพื้นก่อน

หลายท่านอาจจะคิดว่า จำเป็นด้วยหรือที่ต้องทาสีรองพื้นก่อนที่จะทาจริง เราสามารถทาทับหลายๆ รอบแทนการทาสีรองพื้นได้หรือ ความจริงแล้วก็ได้เช่นกัน แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เหมือนกัน โดยคุณสมบัติของสีรองพื้นจะต่างจากสีธรรมดาหลายอย่าง โดยเหตุผลที่เราควรทาก็คือ

1.ป้องกันการหลุดร่อน

สีทาบ้านที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสีหลุดร่อน นั่นหากเป็นสีที่ไม่มีคุณภาพ ก็จะหลุดเร็วหน่อย และถ้าไม่ได้ใช้สีรองพื้นด้วย อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเช่นกัน

2.เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ

ข้อนี้เป็นเหตุผลหลักในการใช้สีรองพื้นเลยก็ว่าได้ โดยสีรองพื้นจะไปช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างผนังกับสีจริง ให้ติดทานาน ไม่เป็นฝุ่นหลุดมือขณะที่สัมผัส

3.ป้องกันการเกิดคราบ

ปัญหาที่พบเจอบ่อยเมื่อสีโดยน้ำก็คือ มักจะเกิดคราบหรือไม่ก็ตะไคร้น้ำ แต่ถ้ามีการทาสีรองพื้นก่อนที่จะทาสีจริง ก็จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในการทาสีใหม่ทั้งหมด เพราะมีการป้องกันที่ดี

ตอนนี้เราก็ได้เห็นความสำคัญของ สีรองพื้น TOA แล้วว่าสำคัญอย่างไร ฉะนั้นหากท่านใดที่อยากจะทาสีบ้านหรือตกแต่งบ้านเพิ่มเติมด้วยตัวเอง แนะนำว่าให้ทำตามขั้นตอนในการทาสีให้ครบถ้วน เพื่อประสิทธิภาพของสีทาบ้านที่ดียิ่งขึ้น