Euro Bistro

Saving the world, one room at a time

วัตถุดิบที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารที่ดี? อาหารญี่ปุ่นกับความใส่ใจเรื่องวัตถุดิบ

วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่นถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงในโลก ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ และรสชาติที่โดดเด่น ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเรื่อยมา มีทั้งอาหารแบบดั้งเดิม และการรับเอาวัฒนธรรมอาหารจากภายนอกเข้าไปภายหลังจากการเปิดประเทศแล้ว โดยที่ชาวญี่ปุ่นได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับตนเอง อาหารญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องอาหารตามฤดูกาล การจัดวางและเรื่องวัตุดิบ อาหารหลักจะเป็นข้าวหรือเส้น รับประทานร่วมกับซุปที่ทำจากปลา ผัก และเต้าหู้ ปรุงรสด้วย ดาชิ (หัวเชื้อน้ำซุป) มิโซะ (เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น) และโชยุ (ซีอิ๊วญี่ปุ่น) ชาวญี่ปุ่นจะบริโภคอาหารทะเลเป็นส่วนมาก และขึ้นชื่อเรื่องการทานแบบดิบ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการประกอบอาหารหลากหลายวิธีเช่นกัน

ประเทศญี่ปุ่นนิยมรับประทานอาหารทะเล นั่นทำให้อาหารทะเลกลายเป็นส่วนสำคัญในการประกอบอาหารของคนญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่ติด 1 ใน 3 ของประเทศที่จับปลาได้มากที่สุดในทะเลแปซิฟิก คือจับได้ถึง 25% ของปลาทั้งหมดในโลกและมีปลาทะเลถึง 400 ชนิดในประเทศญี่ปุ่น โดยที่ปลาเหล่านี้มีเนื้อแน่น และรสชาติที่ดี เนื่องมาจากสภาพน้ำที่เป็นลักษณะของน้ำร้อนและน้ำเย็นมาบรรจบกันอย่างพอดี ทำให้ปลาเป็นวัตุดิบชั้นเลิศอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ นอกจากสภาพน้ำที่ทำให้ได้คุณภาพปลาที่ดีแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีสภาพอากาศที่ดี เอื้อต่อการทำการเกษตรและปศุสัตว์ การปลูกข้าว การใช้หญ้าที่มีสารอาหารอย่างดีเพื่อเลี้ยงดูวัว ทำให้ได้เนื้อคุณภาพสูง ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผลิตเนื้อเป็นลำดับต้นๆ มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลวัว นอกจากนั้นยังมีสายพันธ์คุณภาพ ซึ่งก็คือคือพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ (Kuroge Wagyu) ทำให้มีเนื้อที่มีคุณภาพและรสชาติดี โดยเนื้อวัวเหล่านี้จะมีการตรวจสอบมาตรฐานจาก Japan Meat Grading Association หรือสมาคมการจัดเกรดเนื้อแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับรองคุณภาพก่อนนำไปจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงส่งออกนอกประเทศ

วัตถุดิบที่ดีเหล่านี้ ทำให้การปรุงอาหารในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น ไม่มีการปรุงรสที่มากเกินไปเหมือนกับอาหารในเอเชียประเทศอื่นๆ ที่ใช้เครื่องเทศเข้ามาปรุงรสร่วมอย่างมากมาย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ อาหารญี่ปุ่นมักจะรับประทานแบบดิบ หรือปรุงรสน้อยๆ เพื่อดึงเอารสชาติของวัตุดิบออกมาให้ได้มากที่สุด นั่นจึงทำให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากอาหารประเทศอื่นๆ และถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งในประเทศไทยเอง ก็ได้รับอิทธิพลจากอาหารญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน